TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD 
SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2015 rok

 
 

Lp.

Rodzaj  składki

[ zł ]

I.  WODY NIZINNE  -   członkowie PZW

1.

- Normalna 

148

2.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby które ukończyły 70 rok życia

41


3.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni powyżej   65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26

77

4.

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety

112

5.

- członek uczestnik

32

6.

- 7 dni   - członek PZW

30

7.

- 14 dni  -członek PZW

40

8.

- 2 miesiące VII-VIII (wakacyjna) – młodzież szkolna i studenci w szkołach dziennych do lat 26

20

9.

- 1 jezioro - roczna tylko członek Słupskiego Okręgu PZW

65

10.

-  1 dzień – członek PZW

15


11

-  3 dni   -   członek PZW

25

I a. WODY NIZINNE -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

12.

- 1 dzień 

25**

13.

 - 3 dni   

50**

14.

 - 7 dni

62**

15.

- 14 dni

86**

16.

- roczna

369**

II.   WODY „GÓRSKIE”  ( Kraina pstrąga i lipienia) - członkowie PZW

17.

-  Normalna

173

18.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby które ukończyły 70 rok życia

47

19.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni .powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26

89

20.

-  Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety

131

21.

- członek uczestnik

37

22.

- 1 dzień - członek PZW

30

23.

- 3 dni   -  członek PZW

75

24.

- 7 dni   -  członek PZW

90

25.

- 2 miesiące VII-VIII (wakacyjna) – młodzież szkolna i studenci w szkołach dziennych do lat 26

30

26.

- górska ulgowa dla SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

25

27.

- składka uzupełniająca do wód górskich normalna

25

28.

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 4

19

29.

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 3

13

30.

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 2

7

31.

- składka uzupełniająca do wód górskich członek uczestnik

5

32.

- 1 dzień opłacana nad wodą (dotyczy także wód nizinnych)

150

II a. WODY „GÓRSKIE”  (Kraina pstrąga i lipienia) -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

33.

- roczna - okręgowa

492**

34.

- 1 dzień

50**

34.

- 3 dni

100**

35.

- 7 dni

150**

  

  

  

   * - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii   ** składka zawiera  podatek VAT w wysokości  23%

   zwolnieni z opłaty składki okręgowej są -   honorowi  członkowie   PZW

 

 

 

 

Składka Członkowska Ogólnozwiązkowa


 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2015 r.

 

Lp

Treść

Składka 

1

Składka członkowska

73,00

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,

2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

42,00

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1. członkowie uczestnicy do lat 16

2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,00

4

Wpisowe:

1. członka zwyczajnego PZW

2. członka uczestnika PZW

 

25,00

12,00

5

Legitymacja członkowska

5,00


Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2015 R.

 

  • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
  • Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  • Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.